Nummerserier

Följande nummerserier finns: Offertserie, orderserie 1-4, fakturaserie 1-5, beställningsserie 1-3, verifikationsserier.

Nästa nummer från en nummerserie blir ett större än det som finns lagrat.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)