Fönstermenysökning

Inslag av valfria tecken görs. För varje tecken sker en sökning efter den teckensträng som lagts in. Om strängen finns i en viss rad kommer denna att bli den nya aktuella raden. Om strängen inte finns med alls nollställs strängen och det går bra att börja från början igen. Om teckensträngen är helt unik inom fönstret blir menyraden aktiverad och utförd.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)