Menyrad

Den aktuella raden syns genom att den visas med omvänd video.

Val av viss menyrad sker genom att trycka på "return". Då aktiveras den aktuella raden.

Radens intensitet eller färg förändras också i detta ögonblick.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)