A = a-avgiftspliktigt

Arbetsgivaravgiftspliktig löneart. Anges med ett "j" i programmet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)