S = skattepliktigt

Skatteplikt för lönearten anges med etett (j) i detta fält. Lönearten tas då med i det skattegrundande belopp som utgör bas vid beräkning av skatt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)