T = typ

Typkoden anger om lönearten är ett avdrag (a) eller ett tillägg (t). Månadslön är t.ex ett tillägg, preliminär skatt är ett avdrag.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)