Säljare

Med säljare avses den person som har hand om en en viss försäljning eller kund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)