Anskaffningsdatum

Datum för inköp av denna inventarie.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)