Objektnummer

Objektets nummer. Kan vara numeriskt eller alfanumeriskt. Huvudsökbegrepp för objektregistret.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)