Endast summerade kolumner presenteras

Endast de kolumner som summeras i rapporten blir en stapel i diagrammet.

Beräkning och inläggning i presentationen sker i samma ögonblick som en summarad på en vanlig rapport skulle ha kommit.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)