Kompilering

Med kompilering avses den process som omvandlar den den skrivna programtexten, i ett visst programmeringsspråk, till ett körbart program.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)