Manuell kontering

Med manuell kontering avses den kontering som inte är automatisk. Dvs. konteringsbegrepp anges av operatören.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)