Verifikat

Ett verifikat ska spegla en verklig händelse. Exempelvis en fakturering eller en bokning av en inleverans. Varje verifikat har verifikationsnr och två eller flera rader. Varje rad har ett konteringsbegrepp och ett belopp. Verifikat är balanserad. Dvs. positiva och negativa belopp är lika stora.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)