Vutil -extract

vutil -extract file Programmet frågar efter nyckelnummer, id-begrepp och antal poster. Posterna skrivs till standard output.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)