Bin/mklock

Används för att reservera olika resurser för enskilt bruk.

Programmet skapar ett register (som ska vara med som parameter). Finns detta register tidigare avvaktar programmet tills det tas bort.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)