File-status-codes 85

Felhantering i samband med läsning och skrivning till disk utnyttjar ett visst system av felkoder.

För adMix del utnyttjas de koder som lämnas enligt COBOL-85. Detta får inte ändras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)