Komponentnivå

Med komponentnivå avses nivå i artikelstruktur. En lagerförd artikel ligger normalt i nivå ett eller två. Komponter och halvfabrikat till lagerförda artiklar ligger på lägre nivåer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)