Interna texter

Interna texter lagras i extra artikeltexter.

Denna typ av texter visas normalt endast på interna dokument.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)