Ekonomisk beställningskvantitet

Med detta avses den kvantitet som det lönar sig bäst att tillverka eller köpa.

Vid tillverkning är det önskvärt med så stora serier som möjligt. Begränsande faktorer är bl.a kostnader för kapital och lagerhållning.

Vid inköp finns kanske mängdrabatt att utnyttja.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)