Artikelmatris dagar

9139.1 9139.2 9139.3 9139.4 9139.5 9140.1 9140.2 9140.3 9140.4 9200.5

En matris för ett företag med verkligt snabba order med in- och utleveranser. Den visar en matris med tio dagars horisont.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)