Artikelmatris veckor

9139 9140 9141 9142 9144 9146 9150 9204 9206 9214

Denna matris ger fyra veckor med uppdelning per vecka och sedan successivt längre perioder där den sista täcker två månader.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)