Lösenord

Operatören kan ändra sitt lösenord om detta tillåts av systemadministratören.

Detta styrs via rutiner för Client/Server- administration.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)