Thomas Heed 4,9
Kenny Johansson 5,6
Mattias Nykkel 6,5
Mikael Persson 8,8
Anders Åström 9,1
Per Blomberg 11,9
Johan Blomberg 13,8
Johan Kling 15,0
Båge Berglund 16,8
Catharina Wikloff 16,9
Niclas Tillmar 18,9
Andreas Lifmark 18,9
Margareta Berglund 19,5
Hans Lindgren 20,7
Klas Johansson 22,5
Richard Johansson 22,8
Martin Lindgren 24,7
Malin Tillmar 25,2
Carl Hägglund 27,3
Camilla Karlsson 29,5
Kristina Åström 30,4
Åsa Sjöstedt 34,5
Arne Lifmark 34,5
Britta-Lena Johansson 34,8
Yvonne Arvidsson 36,0
Sven-Gunnar Hultmark 36,0
Ulrika Hägglund 36,0
Marie Olsson 52,0
Anders Åström Catharina Wikloff
Yvonne Arvidsson Carl Hägglund
Thomas Heed Margareta Berglund
Arne Lifmark Klas Johansson
Kenny Johansson Hans Lindgren
Åsa Sjöstedt Camilla Karlsson
Mattias Nykkel Båge Berglund
Marie Olsson Martin Lindgren
Mikael Persson Niclas Tillmar
Britta-Lena Johansson Richard Johansson
Johan Blomberg Johan Kling
Sven-Gunnar Hultmark Malin Tillmar
Per Blomberg Andreas Lifmark
Ulrika Hägglund Kristina Åström