I företaget MP Electromagnetic Consulting arbetar vi med elektriska, magnetiska och elektromagnetiska frågeställningar.

Vi arbetar bland annat med:

Kontaktinformation

Adress:     Sundetvägen 43
                44163 Alingsås
Telefon:    070 3168161
email:        elfmp@elmagn.chalmers.se