adWin, windowsklienten till adMix

Här är lite information om adWin och adMix. Här kan ni läsa vad begreppen står för, hur programmen installeras och hur de används.

Vad är adWin?

adWin är en koppling mot adMix över ett nätverk via TCP/IP och ett sprecialgjort protokoll. Detta protokoll arbetar med den teknik som brukar benämnas Client Server.

Vad är adMix?

adMix är ett fullfjädrat, väl utbyggt och beprövat administrativt system som finns i drift hos många företag.

adMix kompletteras kontinuerligt med nya funktioner för att inte bli stelbent i en föränderlig omvärld.

Vad krävs?

En PC med Windows/95 eller NT i ett lokalt nätverk eller internet.

Vad kan provköras?

För provkörningsändamål har vi skapat tre företag med information som redan finns inlagd.

Att använda adWin!

De senaste komponenterna används för att underlätta körning och för att åstadkomma ett snyggt utseende.

Menyval görs naturligtvis via trädstruktur!

Ett godtyckligt antal företag och applikationer kan köras samtidigt. Snabb och enkel växling mellan dessa.

Hjälptexter finns tillgängliga. I dessa finns hypertextlänkar till ytterligare information.

Teckensnitt kan ändras vad gäller storlek och färg. Bakgrunden kan ändras. Man kan även använda en godtycklig bild med automatisk skalbarhet som bakgrund.

Så kan man se rapporter!

Rapporter som skapats vid provkörning kan betraktas och skrivas ut via ditt "web-program".

Alla rapporter kan ses på detta sätt! Även de som tidigare har skapats av andra. Kanske ni vill se några nu? Klicka i så fall på rubriken.

Om man anger att rapporter ska hanteras lokalt sker en överföring till den lokala maskinen.

Kända fel

De flesta programvaror har större eller mindre fel. Här är listan vad gäller adWin.

Att installera adWin

Installation görs enkelt via internet. Företag som redan använder adMix (och som saknar internet) kan få programvaran på en diskett för provkörning.

Kopiera och provkör adWin via internet

Ladda hem klienten och provkör!


Hemsida Denna sida senast ändrad 2005-12-12
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB
Linux!