Elektrondatas hemsida

 

 

adMix SÄLJARMODUL

GER KONTROLL ÖVER SÄLJARNA OCH DERAS PROVISIONER


Säljarredovisningen används tillsammans med faktureringen och redovisar försäljningsresultatper säljare. Modulen redovisar även provisioner och resultat jämfört med budget. Med hjälp av denna modul får man kontroll över säljarnas resultat och kan följa upp detta månad för månad genom jämförelser mot budget eller resultat från föregående års försäljning under motsvarande period.

Provisionshantering och individuell budgetering ingår.Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB