Elektrondatas hemsida

 

 

adMix ORDER & FAKTURERING

INNEHÅLLER MÅNGA MÖJLIGHETER


adMix order/fakturering är en kraftfull modul med många möjligheter. Modulen kan integreras med kundreskontra, redovisning, kalkyl, offert, inköp, behov, lager, likviditetsanalys och statistik.

Modulen hanterar ett flertal ordertyper, bl.a:

  • Order med en eller flera leveranstider
  • Avropsorder
  • Order för direkt leverans från leverantör
  • Order för speciell beställning till leverantör
  • Order som måste vara komplett för att leveraras
  • Restorder
  • Veckoorder
  • Kontraktsorder - samma innehåll varje gång, t.ex hyra.
  • Order med komponentredovisning.
  • EDI
Detaljerad dokumentation erhålles vid köp av systemet.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB