Elektrondatas hemsida

 

 

adMix ORDER & FAKTURERING

INNEHÅLLER MÅNGA MÖJLIGHETER


adMix order/fakturering är en kraftfull modul med många möjligheter. Modulen kan integreras med kundreskontra, redovisning, kalkyl, offert, inköp, behov, lager, likviditetsanalys och statistik.

Modulen hanterar ett flertal ordertyper, bl.a:

  • Order med en eller flera leveranstider
  • Avropsorder
  • Order för direkt leverans från leverantör
  • Order för speciell beställning till leverantör
  • Order som måste vara komplett för att leveraras
  • Restorder
  • Veckoorder
  • Kontraktsorder - samma innehåll varje gång, t.ex hyra.
  • Order med komponentredovisning.
  • EDI

Orderbekräftelser såväl som andra dokument kan skickas via email, och lagras i PDF-format i datorn, genom dessa tillval. För modulen gäller att fakturor kan skickas till centralkund, eller ordinarie dito, samt att varje kund eller kundkategori kan ges individuella rabatter eller prislistor.

Men varför bara läsa om det... när det finns möjlighet att pröva adMix via Client server via internet mot vår server.Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB