Elektrondatas hemsida

 

 

adMix OFFERTER

ORGANISERAR OFFERTARBETET


Offertmodulen är enkel att köra och ger en fullständig bild av företagets offertsituation. Offerter kan registreras, annuleras, ändras, skrivas ut och listas i olika sorteringar.

Med hjälp av tillvalet rapportgenerator kan egna listor enkelt produceras.

Modulen kan integreras med order (antagna offerter bokas in i orderregistret).

Modulen innehåller:

  • Offertregistrering
  • Annulering av offerter
  • Duplicering av offerter
  • Bokning av order från offert
  • Offertfråga
  • Kundfråga
  • Artikelfråga
  • Rapport Inneliggande offerter per kund
  • Rapport offerter i tidsordning
  • Rapport offerter per artikel

Alla program håller den höga adMix-standarden och bland de generella finesserna märks hjälpknapp, hoppknapp, snabbval, flexibel skrivarhantering, meddelandehantering mm.

Men varför bara läsa om det... när det finns möjlighet att pröva adMix via Client server via internet mot vår server.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB