Elektrondatas hemsida

 

 

adMix LEVERANTÖRSRESKONTRA

GER FULL KONTROLL ÖVER LEVERANTÖRSSIDAN


adMix leverantörsreskontra kan köras separat eller integrerat med inköp och redovisning eller tids- och uppdragsredovisning (TUR). Leverantörsreskontran innehåller rutiner för både automatiska och manuella inbetalningar och har full hantering av utländska valutor med hantering av valutadifferanser

Modulen kan arbeta med attestfunktion och preliminärkontering så att inga fakturor "glöms bort"i attesteringsrundan.

För kopplingen till inköp gäller att registrerade leverantörsbeställningar kan anropas vid leverantörsfakturans ankomst och bokas direkt på radnivå utan onödig dubbelregistrering.

Utbetalning sker antingen manuellt leverantör för leverantör, eller via automatiskt betalningsförslag. Full hanterinmg av krediteringar och delbetalningar. Hantering av olika betalningsvarianter, blanketter, disketter, eller teleöverföring.

Alla program håller den höga adMix-standarden och bland de generella finesserna märks hjälpknapp, hoppknapp, snabbval, flexibel skrivarhantering, meddelandehantering mm.

Men varför bara läsa om det... när det finns möjlighet att pröva adMix via Client server via internet mot vår server.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB