Elektrondatas hemsida

 

 

DOKUMENTATION adMix TIDUR

GER KONTROLL ÖVER NÄR- OCH FRÅNVARO


adMix tidur är en modul för hantering av kom-och-gå rutiner. Den fungerar som en datoriserad stämpelklocka, och kan fås integrerad med tids- och uppdragsredovisning samt lön.

Som "stämpelklocka" kan användas en vanlig terminal, pc, eller en dedicerad enhet.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB