Dokumentation adMix Fönstersökning

adMix fönstersökning är en fristående frågemodul varifrån man i princip kan nå hela den aktiva databasen. Genom sk. "Drill down" teknik kan man börja med till exempel en kund, och sedan skaffa information om kunden ur olika spekter, och gå på djupet ner till enskilda transaktioner.

Fönstersökningen påverkar inga saldon i adMix, men är kopplad till adMix notishantering om denna modul används. Om så är fallet kan man registrera nya notiser i fönstersökningen.


Generellt
Kunder
Artiklar
Affärsredovisning
Kundreskontra
Leverantörer
Tidsredovisning
Fraktsedelsjournal
Följesedlar

.

Bilden

Generellt

Fönstersökingen är en egen modul i adMix, men dess olika program finns även i de olika modulerna. Fönstersökningen bygger på en egen teknik vid sökning av information, och det är därför viktigt att man studerar denna så att man förstår skillnaden mellan fönstersökningen och traditionell sökning via formulär.

I den traditionella sökningen eller frågan i adMix anger man ett sökbegrepp, t.ex kundnummer eller namn i ett sökfält och enter Den sökta posten visas då på sidan, eller om den inte finns, visas nästa. Denna typ av sökning är endimensionell så till vida att man kan inte gå vidare och fråga om detaljer i den erhållna bilden.

Fönstersökningen däremot, är till sin natur flerdimensionell, just därför att man kan klicka sig vidare steg för steg in i den erhållna informationen. Varje erhållen bild är en sökbild tills dess att man når slutet på den logiska kedjan. Som exempel kan man ta en kund. Först väljer man att söka på anteckningsfältet i kundregistret. Man kanske söker på en nyckelfras som "Skall köpa". Man får upp en bild som visar kundens grunddata med en del saldon. Därifrån klickar man på saldot för offerter, ocg kundens utestående offerter visas. man väljer en av dessa, och offertens specifika data visas. Vi tittar närmare på offertens rader, och väljer en av dessa. Osv. I fönstersökningen har man ett verktyg att undersöka databasens alla detaljer.

Hur man gör

När man startar ett fönstersökningsprogram får man först välja sökbegrepp. Dessa är oftast flera. Se exempel nedan:              . Sökning i kundregister .
              ..........................
              .    Kundnummer    .
              .    Sökbegrepp    .
              .  Organisationsnummer .
              .    EAN-nummer    .             
              .     Säljare    .             
              .     Namn     .             
              .    Attention    .
              .    Postadress    .
              .     Station    .
              .   Telefonnummer   .
              .   Kundanteckning   .
              ..........................


Med piltangenterna upp och ner samt ett enter väljer man sökbegrepp.

Man får då upp inslagsbilden för det valda sökbegreppet:              ..........................
              . S|kning i kundregister             
              ..........................
              .    Kundnummer    .
              .    S|kbegrepp    .
              .  Organisationsnummer .
................................................... .            
. Attention.:>___________________________________ . .            
................................................... .            
              .    Attention    .
              .    Postadress    .
              .     Station    .
              .   Telefonnummer   .
              .   Kundanteckning   .
              ..........................


Här slår man in det sökta plus enter, och får upp en listning från det inslagna, om det inte fanns som unikt fält, då kundposten visas direkt. Nedan visas först valbilden per rad, sedan den valda kunden med data:


   ..........................................................................
   .             Kunder per attention             .
   ..........................................................................
   . HELENA                  9002 XVANTGARDE AB      .
   . Internetorders              2000 TESTKUND Forte      .
   . Magnus                 600406 Magnus Ekström      .
   . Mr Boss                 6667 New Customer       .
   . Redakt|r Larsson             101 Tidningen Arbetet    .
   . Redakt|r Larsson             422 UtleveranstestKund    .
   . Thomas                 20411 Yrkesfoto Kredittest   .
   . U.Nixon                  701 adMix Data AB      .
   . attention               555666 Testarlasse       .
   . attention               555667 Testarlasse       .
   . attention               555668 Testarlasse       .
   ..........................................................................      ..........................................................     
      .         600406 Magnus Ekström         .     
      ..........................................................     
      . Offertv{rde...........:     0.00         .     
      . Orderv{rde............:  6232691.11         .     
      . Fakturerade order.....:     0.00         .     
      . Utlevererade artiklar.:     0.00         .     
      . Utest}ende saldo......:     0.00         .     
      . Budget per s{ljare....:     0.00         .     
      . F|ljesedlar...........:     0.00         .     
      . Faktura till kund.....:   600406           .     
      . F|rs{ljning/budget....:   600406           .     
      . Artikelreservationer..:   600406           .     
      . \vrig information.....:   600406           .     
      . Adress information....:   600406           .     
      ..........................................................     
      . K|pt period/}r........:       /         .     
      . F|reg. }r/f|rf|rra....:       /         .     
      . Summa rabatter........:                .     
      . Summa bidrag (3 }r)...:                .     
      ..........................................................     

Vart och ett av värdena i det ovanstående fönstrets övre del är nu sökbara i sin tur på motsvarande sätt. Pil upp och ner flyttar markören i bilden, och enter gör valet.

Man kan även bläddra i materialet i "sidled", så till vida att pil höger ger nästa post. Nästa post är då nästa post i kundnummerordning om man söker i kundregistret, och i artikelnummerordning om man söker i artikelregistret. Det är registrets huvudsakliga sökbegrepp som används vid bläddring framåt med pil höger. Pil vänster ger den förra posten i ett led bakåt.

Minus backar ett fönster, och escape avslutar programmet.

KOMMANDON I FÖNSTERSÖKNING
Kommando Namn Effekt
# Pil upp Flyttar markören ett steg upp.
Pil ned Flyttar markören ett steg ned.
g Pil höger Bläddrar till nästa post.
f Pil vänster Bläddrar till närmast föregående post.
- Minus Backar till föregående fönster
escape Escape Avslutar programmet.

Kunder

Kundregistret är tillsammans med artikelregistret det mest förgrenade registret i adMix, och det används av nästan alla program, och det finns referenser till kundregistret i de allra flesta andra register. Det är just dessa referenser i andra register som ger fönstersökningen dess möjligheter. I bilden nedan kan man se startbilden för kundregistret.


..........................................................
.       100 Hans Olle Lundstr|m AB        .
..........................................................
. Offertvärde...........:   295944.29         .
. Ordervärde............: 459322570.40         .
. Fakturerade order.....: 668652145.48         .
. Utlevererade artiklar.: 668652145.48         .          
. Utestående saldo......: 838114174.18         .          
. Budget per säljare....:   59000.00         .          
. Följesedlar...........:     0.00         .
. Faktura till kund.....:    100           .
. Förs{ljning/budget....:    100           .
. Artikelreservationer..:    100           .
. Övrig information.....:    100           .
. Adress information....:    100           .
..........................................................
. Köpt period/}r........: 667939862.82/ 667939862.82  .
. Föreg. år/förförra....:   47425.50/  117045.00  .
. Summa rabatter........:  74073593.60         .
. Summa bidrag (3 år)...: 342410.80 -36523.89-330985.16 .
..........................................................


Som beskrivits under kapitlet Generellt ovan navigerar man med pilarna till det saldo man vill undersöka, och sedan enter. Här finns en rubrik som heter "Övrig information", och under den finner vi notiserna, vilka är lite speciella efterssom man kan redigera text och skapa ny i den rutinen. Nedan har vi valt "Övrig information":
   ...................................................................
   .          100 Hans Olle Lundstr|m AB x         .
   ...................................................................
   . Historiska betalningar...............:    100        .  
   . Valuta...............................: SEK           .  
   . Leveransadresser.....................: Hans Olle Lundstr|m AB x .  
   . S{ljare..............................: 2            .
   . Betalningsvillkor....................:  1           .
   . Leveransvillkor......................:  6           .
   . Leveranss{tt.........................:  1           .
   . Rabatt per artikel och kategori......:  1           .
   . Rabatt per artikelgrupp och kategori.:  1           .
   . Kundnotiser                           .
   . Rabatt per artikel                       .
   . Rabatt per artikelgrupp                     .
   ...................................................................  


Vi får då upp kundens tidigare notiser:         2015-12-15 16:18 la   Celebriteter Nisse           
         2015-12-15 16:30 la   Celebriteter Bosse Rock         
        1 010406 11:54 la   DIVERSE 
        1 970801 13:13 demo  Lassebax                
        1 991210 7:35 la   DIVERSE               
        2 910903 19:38 cah  212                   
        2 950926 10:17 cah  AKTIVITETER               
        10 910830 12:47 cah  AKTIVITETER               

Vi väljer DIVERSE notisen, nummer 3 ovan................................................................................
.  1 010406 11:54 DIVERSE         Hans Olle Lundstr|m AB x     .
...............................................................................
.                                       .
. RUBRIK........:Stina                            .
. Text..........:lkl                             .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.                                       .
...............................................................................


Ett enter flyttar in markören i notisen, och man kan registrera text.


...............................................................................
.  1 010406 11:54 DIVERSE         Hans Olle Lundstr|m AB x     .
...............................................................................
.                                       .
. RUBRIK........:Stina                            .
. Text..........:Vi har skickat den stora offerten ang tillbyggnad      .
.        :av Teaterhuset.                       .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.        :                               .
.                                       .
...............................................................................


I denna bild rör man sig upp och ned med piltangenter, och skapar ny rad med tab. Enter avslutar registreringen, och man får ett avslutande val:


            ........................        
            . Ändring       .                
            . Ny notis       .                
            . Ingen {ndring    .                
            . Denna notis tas bort .                
            ........................          

Ändring ändrar då i befintlig notis, Ny notis ger en ny notis med samma notistyp, men med den nyregistrerade texten.

Denna notishantering finns även för artiklar.

Artiklar

Nedan ser vi startbilden för artiklar:


......................................................
.           100 Sn|ren           .
......................................................
. Artikelinformation......: 100           .
. Lagersaldo..............:    -33333      .
. Orderantal..............:  1218064.86      .
. Reserverat antal........:  1218070.86      .
. Reserverade komponenter.: 100           .
. Beställt antal..........:  34079721.22      .
. Inlevererat antal.......:      400      .
. Disponibelt.............:  32828312.36      .
. Sålt antal..............:     33324      .
. Sålt i kronor...........: 666661826.40      .
. Ink|pspriser............:    638.68      .
. Emballageavgift.........:    6.00000      .
. Övrig information.......: 100           .
......................................................

Affärsredovisning

Affärsredovisningen utgår från följande bild:


             ...........................
             . Kontonr........:>______ .             
             . Kostnadsst{lle.: ______ .             
             . Kostnadsb{rare.: ______ .             
             ...........................


Här kan man ange kontonummer, eller utgå från kostnadsställe eller kostnadsbärare.

Kundreskontra

I Kundreskontran har man denna startbild:             ..............................
             .  S|kning i kravregister  .
             ..............................
             .     Kundnummer     .
             .    Fakturanummer    .
             . Bet.kod, Typ & Ffallodatum .             
             .   Orderkund & Ordernr  .             
             .     Kontering     .             
             .     Verifikat     .
             .     Godsm{rke     .
             . Valuta & Bokf|ringsdatum .
             . Utredning & Fakturadatum .
             ..............................


Leverantörer

Leverantörsreskontrans startbild:


        ...............................................        
        . Leverant|rsnummer............:>____________ .        
        . S|kbegrepp.: ______________________________ .        
        ...............................................


Tidsredovisning

Tidsredovisningens startbild:
              ..........................
              . S|kning i kundregister .
              ..........................
              .    Kundnummer    .
              .    S|kbegrepp    .
              .  Organisationsnummer .
              .    EAN-nummer    .             
              .     S{ljare    .             
              .     Namn     .             
              .    Attention    .
              .    Postadress    .
              .     Station    .
              .   Telefonnummer   .
              .   Kundanteckning   .
              ..........................


Fraktsedelsjournal

Fraktsedelsjournalens startbild:            ...............................
            . S|kning i fraktsedeljournal .
            ...............................            
            .    Fraktsedelnummer   .            
            .   Kundnr & ordernummer  .            
            .     Ordernummer     .
            ...............................


Följesedlar

Följesedelsrutinens startbild:


             ...........................             
             . F|ljesedelnr.:.________ .             
             ...........................             
Hemsida Denna sida senast ändrad 050712
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB
Linux!