Elektrondatas hemsida

 

 

adMix INKÖP

GER RÄTTA INKÖP I RÄTT TID

adMix-inköp körs separat eller integrerat med övriga adMix-moduler, såsom behov, lager, leverantörsreskontra, och redovisning.

Inköpsorder registreras enkelt, och kan fås utskrivna på särskilda företagsanpassade blanketter, på respektive leverantörs språk och i korrekt valuta.

Olika beslutsunderlag finns att tillgå som stöd i beställningsarbetet: Inköpsanmodan, lagerlägesrapport, leverantörsstatistik mm.

Artikelns lagerläge uppdateras automatiskt i saldot för beställt och vid fysisk inleverans uppdateras lagret.

Alla program håller den höga adMix-standarden och bland de generella finesserna märks hjälpknapp, hoppknapp, snabbval, flexibel skrivarhantering, meddelandehantering mm.
Detaljerad dokumentation erhålles vi köp av systemet.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB