Elektrondatas hemsida

 

 

adMix FÖRKALKYL

GER KONTROLL ÖVER PRISBILDEN


Denna modul finns för tillverkning eller handel.

TILLVERKNING

I denna modul finns enkla-att-hantera rutiner för kalkylering. Genom att ange kostnader för material och arbete per komponent byggs kalkylen upp stegvis.

De färdiga produkterna beskrivs i artikelstrukturen, där ingående komponenter anges. Många nivåer kan anges och varje nivå kan innehålla ett stort antal komponenter.

Kostnader för arbete mm. definieras separat, och även detta kan omfatta flera nivåer.

Materialet redovisas i form av frågebilder eller listor, Består-av, eller Ingår-i.

HANDEL

Kalkylmodulen för handel arbetar med olika påslag för tull, frakt, emballage, valuta, mm, och är ett utmärk stöd för inköpare och produktansvariga.

Alla program håller den höga adMix-standarden och bland de generella finesserna märks hjälpknapp, hoppknapp, snabbval, flexibel skrivarhantering, meddelandehantering mm.

Men varför bara läsa om det... när det finns möjlighet att pröva adMix via Client server via internet mot vår server.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB