Elektrondatas hemsida

 

 

DOKUMENTATION adMix EDI

EDI står för Elektronic Data Interchange. Den standard som gäller i Sverige för utbyte av affärstransaktioner heter EDIT3 (som är en delmängd av EDIFACT). EDIT3-standarden hanteras i Sverige av organisationen EAN Sverige.

EDI-meddelanden kan hantera bl a order, faktururor, etc via ett bestämt format.

Företag identifierar sig sinsemellan genom företagets EAN-nummer (som tilldelas av EAN Sverige).

Syftet är naturligtvis att undvika dubbelregistrering av affärstransaktioner och att göra flödet mellan företag snabbare, säkrare och enklare.

adMix EDI

För närvarande arbetar vi med att ordna så att EDI-meddelanden kommer in och lämnar företaget via internet mail. Till och från alla EDI-partners. Snabbt och enkelt.

adMix använder EDIT3 version 93A i normalfallet.

Order

Order läggs in snabbt och enkelt från från de order som kommer in.

Orderbekräftelser

För kunder som önskar ordererkännanden via EDI så skickas dessa via EDI.

Fakturor

För kunder som är EDI-partners så skickas alla fakturor via EDI-meddelanden om detta önskas.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB