Elektrondatas hemsida

 

 

DOKUMENTATION adMix BEHOV

MED ARTIKELSTRUKTURER MM.


adMix behov & planering innehåller en serie kraftfulla samt enkla-att-använda rutiner som direkt friställer viktig tid för Dig och Ditt företag.

Programmen arbetar tillsammans med adMix-modulerna order, lager och inköp.

I registervårddelen registreras artiklarna och deras uppbyggnad i form av komponenter och arbete. I planeringsrutinerna registreras den kommande produktionen för nästkommande år (veckovis rullande). Behovsrutinerna redovisar bevovet av såväl färdiga artiklar som komponenter vecka för vecka och kan ge underlag för inköpsorder och tillverkningsorder.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB