Elektrondatas hemsida

 

 

adMix BEHOV

MED ARTIKELSTRUKTURER MM.


adMix behov & planering innehåller en serie kraftfulla samt enkla-att-använda rutiner som direkt friställer viktig tid för Dig och Ditt företag.

Programmen arbetar tillsammans med adMix-modulerna order, lager och inköp.

I registervårddelen registreras artiklarna och deras uppbyggnad i form av komponenter och arbete. I planeringsrutinerna registreras den kommande produktionen för nästkommande år (veckovis rullande). Behovsrutinerna redovisar bevovet av såväl färdiga artiklar som komponenter vecka för vecka och kan ge underlag för inköpsorder och tillverkningsorder.

Alla program håller den höga adMix-standarden och bland de generella finesserna märks hjälpknapp, hoppknapp, snabbval, flexibel skrivarhantering, meddelandehantering mm.

Men varför bara läsa om det... när det finns möjlighet att pröva adMix via Client server via internet mot vår server.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB