Ordlista

981208


75-978
A = a-avgiftspliktigt
Abc-hantering
Absolut pris
Ack
Ackumulator 10
Ackumulator 11
Ackumulator 12
Ackumulator 13
Ackumulator 14
Ackumulator 15
Ackumulator 16
Ackumulator 17
Ackumulator 18
Ackumulator 19
Ackumulator 1
Ackumulator 20
Ackumulator 21
Ackumulator 22
Ackumulator 23
Ackumulator 24
Ackumulator 25
Ackumulator 28
Ackumulator 29
Ackumulator 2
Ackumulator 30
Ackumulator 31
Ackumulator 32
Ackumulator 33
Ackumulator 34
Ackumulator 35
Ackumulator 36
Ackumulator 37
Ackumulator 38
Ackumulator 39
Ackumulator 3
Ackumulator 40
Ackumulator 41
Ackumulator 42
Ackumulator 43
Ackumulator 44
Ackumulator 45
Ackumulator 46
Ackumulator 47
Ackumulator 48
Ackumulator 4
Ackumulator 50
Ackumulator 51
Ackumulator 5
Ackumulator 60
Ackumulator 61
Ackumulator 62
Ackumulator 63
Ackumulator 64
Ackumulator 65
Ackumulator 66
Ackumulator 6
Ackumulator 70
Ackumulator 71
Ackumulator 72
Ackumulator 75
Ackumulator 76
Ackumulator 77
Ackumulator 78
Ackumulator 7
Ackumulator 80
Ackumulator 81
Ackumulator 82
Ackumulator 83
Ackumulator 84
Ackumulator 86
Ackumulator 87
Ackumulator 8
Ackumulator 9
Ackumulator i admix lön
Ackumulerat
Acu/cobol inc
Administrativa uppdrag
Administrativt uppdrag
Admix bassystem
Admix huvudmeny
Admix meny
Admix menyer
Admix rullgardinsmeny
Admix-kön
Admix-licens
Admix
Adresslapp sj/asg
Adresslapp
Adwin beskrivning
Adwin instruktion
Adwin
Adwins meny
Af= ackumulator nr
Affärstransaktion
Affärstransaktioner
Aktiv hjälptext finns
Aktiv lagerplats
Aktiveringskod
Alfabegrepp
Alfabetiskt
Alfanumerisk
Alfanumeriska kontonr
Alfanumeriskt
Andra sökbegrepp
Ange behörighet igen
Ange kolumnsummering
Ange lagerplats
Ange sida
Ange startvärde för ordbok
Ange terminaltyp
Ange önskad sida
Annan skrivare
Ansi
Ansicolor
Anskaffningsdatum
Anskaffningspris
Antal i order
Antal kopior
Antal kopior
Antal listor
Antal rapporter
Antal rapporter
Antal sidbyten
Antal stapeltyper
Antal staplar
Antal utskrifter
Anteckning
Användare
Använding av åäö
Applikationsprogram
Arbetsart
Art
Artikel
Artikelgrupp
Artikelidentitet
Artikelmatris dagar/veckor
Artikelmatris dagar
Artikelmatris vecka/dagar/veckor
Artikelmatris veckor
Artikelmatris
Artikelmatrisen
Artikelmodell
Artikeln
Artikelnr
Artikelnummer
Artikelrabatt
Artikelstruktur
Artikelåtgång
Artiklar
Asynkron terminal
Att v.2
Attention
Automatisk hjälptext
Avdelning
Aviion
Avskrivningsmetod kalkyl
Avskrivningsmetod
Awk-program
Awk
Backspace
Bakgrundskörning
Bakgrundsrutin
Bakgrundsrutinen
Bakgrundsrutiner
Band
Bassystem 1
Bassystem 2
Bassystem 3
Begränsningar i presentation
Behörighet inaktiv terminal
Behörighet nedkopplad linje
Behörighetskod
Behörighetskoder
Berättigade dagar
Best.nr
Beställd direktorder
Beställning
Beställningsnr
Beställningsnummer
Beställningsorder
Beställt antal
Består-av-lista
Består-av
Betalningspåminnelse
Betalningsvillkor
Bild
Bilden
Bilder
Bildförändring
Bildhantering
Bildväxling
Bilersättning avseende tjänsteresa under 1990
Bilersättning resor bostad-arbete
Bilersättning
Bilförmån
Bin/config.acu85
Bin/execute parametrar
Bin/execute
Bin/htx parametrar
Bin/htx
Bin/log
Bin/lpx parametrar
Bin/lpx
Bin/mklock
Bin/psion
Bin/px
Bin/run
Bin/spx parametrar
Bin/spx
Bin/tp parametrar
Bin/tp
Bin/vio
Bin/vutil parametrar
Bin/vutil
Blank
Blanka
Blankt
Blanktecken
Bokföringsdatum
Bokföringsperiod
Bostadsförmån
Brutet räkenskapsår
Brytkolumn
Brytning och summering
Brytpunkt och summering av kolumner
C
Client/server-protokoll
Client/server
Client
Cobol
Code-prefix /usr/admix/acu
Compaq-datorer
Compress-files 1
Control-d
Cr
Ctrl-d
Dagskurs
Dagskurshistorik
Data general-datorer
Datorfabrikat
Datorminne
Datorns minne
Datum i leveranstid
Datum
Debiteringstyp 5
Debiteringstyp 6
Decimaler
Decimalkomma
Decimalpunkt
Default
Defaultvärde
Definiera ny rapport
Del-tangent
Delchar
Delete
Delphi
Deltotal
Detta år
Dgmepson
Dgmhppjh
Dgmhppjl
Dgmlaser
Dgmpostscr
Diagramtyp
Directory
Direkt meddelande
Direktorder
Direktval
Disk
Diskret meddelande
Disponibelt antal
Disponibelt
Distrikt
Div = divisor
Diverse övriga layoutmässiga val
Dokument-kön
Dokument
Drs/nx ixp v4.0.1
E = enhet
Ean-kod
Edi-sammanhang
Edi
Edifact
Edit3
Editera register
Editera
Editering
Editeringsfönster
Editor
Eferens
Ej lagerförd artikel
Ej lagerpåverkande order
Ej öresavrundning
Ekonomisk beställningskvantitet
Elektrondata ab
Elektrondata
Elektronisk post
Emulator
Endast summerade kolumner presenteras
Engångsbelopp
Engångsskatt
Enhet
Enter
Env coboldir
Env code-set
Env df-first-warning
Env df-second-warning
Env double-strike
Env editor
Env fortune
Env help-dir
Env help-level
Env help-timeout
Env home
Env inputlog
Env ipc-mesg
Env language
Env logname
Env mail
Env mailer
Env max-scroll-log
Env menue-highlight
Env messages
Env more
Env page-length
Env paint-screen-dir
Env printer-speed
Env shmem
Env term
Env termcap
Env timeout
Environment
Esc
Escape
Ethernet
Etikett
Exempel artikelmatris
Exempel nyckelbegrepp
Exempel posttyp
Exempel registerfält
Exempel registerpost
Exempel snittpris
Experimentfunktion
Exportkund
Externa uppdrag
Externt uppdrag
Extra artikeltext
Extra artikeltexter
Extra månadslön
Extra timlön
F.f.å.
F.å.
Faktura till kund
Faktura till kundnr
Faktura
Fakturadatum
Fakturainitiering
Fakturainitieringen
Fakturamottagare
Fakturanr
Fakturanummer
Fakturaunderlag
Fakturaunderlaget
Faktureringsrabatter
Fast underlittera
Fasta underlittera
Felmeddelande
Felrättning
File-status-codes 85
Flytta fönster
Formuläreditering
Fraktsedel
Fri text
Fria fönsterformulär
Fritt innehåll
Frivillig skatt
Från utskriftskö till skrivare
Funktionstangent
Fysiskt lager
Fält
Fältet
Följesedel
Fönster
Fönsterbeskrivning
Fönsterdefinition
Fönsterformulär
Fönsterlista
Fönstermeny
Fönstermenysökning
Fönsterrutin
Fönstertyper
För att förenkla
Företagets inleveransadress
Företagspost
Företagsposten
Företagsuppgifter
Förförra året
Förkortat räkenskapsår
Förlängt räkenskapsår
Förra året
Första gången
Försäljningsenhet
Försäljningskontering
Föräldraledighet 5 dagar med sjukavdrag/timme
Föräldraledighet över 5 dagar med sjukavdrag/timme
Föräldraledighet
G = semestergrundande
Ganska kunnig
Generella snabbval
Generella startinslag
Godkända datormodeller
Godkända unix-versioner
Grafikskrivare
Grafisk presentation
Grundenhet
Grundlön för timlöneuträkning elektriker
Grunduppgifter
Grundvärde
Grundvärden i unix
Grupp
Hemdirectory
Hemkatalog
Historik för dagskurs
Historik för dagskurser
Hjälpknappen
Hjälptangent
Hjälptexter
Hjälptextnivå
Home-tangent
Horisontalformat
Huvudgrupp
Hyllnr
Hyllnummer
Hämtrabatt
Hämtrabattgräns
Högerpil
Ibm-datorer
Icl-datorer
Inarbetad tid
Index
Indexprocent
Indextabell
Ingen hjälp
Ingångsvärde
Ingår-i-lista
Ingår-i
Inköpskalkyl
Inköpskalkylen
Inköpsmodul
Inköpsorder
Inköpspris
Inköpspriser
Inleveransautomatik
Inleveranshistorik
Inleveranshistoriken
Inmatningshjälp
Inpris
Inschar
Inslagsfält
Inslagsfälten
Inslagsfältet
Installation
Instruktion som behövs
Integrerade kretsar
Integrerade
Integrerat
Intepreterat
Interactive 386/ix
Interaktiv
Interaktivt
Intern adress
Interna texter
Interna uppdrag
Interna verifikationsserier
Internminne
Internt nummer
Internt uppdrag
Intervall
Intervallangivelse för kolumner
Intjänad kompledighet
Intäksförd
Intäktsfört
Ip-adress
Kalkyl av kolumner
Kalkylerade kolumner
Kalkylpris
Katalog
Kategori
Kategoridebitering
Klient
Klienten
Kolli
Kolliantal
Kolumner som ska kalkyleras
Kompetent
Kompilerat
Kompilering
Komplettorder
Komponent
Komponenter
Komponentnivå
Kontering
Konteringsbegrepp
Konto
Kontoklass
Konton
Kontonr
Kontonummer
Kontoplan
Kontoutdrag
Kontrollavgifter elektrikerfacket
Kontrollfråga ställs vid start av denna rutin
Kontrollpost
Kontrollposten
Korrigering av databas
Kostförmån
Kostnadsbärare
Kostnadsförd
Kostnadsfört
Kostnadsställe
Kravbrev
Kreditfaktura
Kreditfakturor
Kreditgräns
Krypterad
Krypterade
Krypterat
Kund
Kunddistrikt
Kundens artikelnr
Kunder
Kundgrupp
Kundkategori
Kundnr
Kundnummer
Kundorder
Kundprioritet
Kundrabatt
Kundrabatter
Kvarskatt
Köordning
Köpt artikel
Lager-kön
Lagerbeteckning
Lagerförd artikel
Lagerlokal
Lagermodul
Lagerplatsbeteckning
Lagerplatsnr
Lagerplatsredovisning
Lagra i register
Lagra terminalbild
Lagringsplats
Less
Leveransadress
Leveransdatum
Leveransmatris
Leveransplan
Leveransplaner
Leveranssätt
Leveransvecka
Leveransvillkor
Leverantör
Leverantörens packantal
Leverantörsnr
Leverantörsnummer
Licensnr
Linux operativsystem
Linux-datorer
Littera
Livslängd
Logi
Login-namn
Login
Lämnas blankt
Läs diskret meddelande
Läs post
Löneart
Löneartsnummer
Löneförskott
Lösenord
Lång text
M o d u l e r
M o d u l e r
Mail
Mall för nyuppläggning
Manuell kontering
Markör
Markören
Meddelandekatalog
Medlemsavgifter elektrikerfacket
Medlemsavgifter metall
Meny
Menyer
Menyingång
Menyingångar
Menyn
Menyns arbetssätt
Menyrad
Menyraden
Menyrader
Menytyp
Menytyper
Mertid
Minustecken
Modul
Moduler
Modulkoppling
Moduluppbyggt
Moms
Momskod
Momsprocent
More
Mpx-protokoll
Mpx-protokollet
Mpx
Ms-dos
Mult = multiplikator
Mängdrabatt
Mätningsavgifter byggnads
Måltidsavdrag
Namn på bildregister
Nattkörning
Nattkörningskö
Nattkörningskön
Nedkoppling av linje
Nedåtpil
Numerisk
Numeriskt fält
Numeriskt
Nummerserie
Nummerserier
Nummervalsmeny
Nuvarande vecka
Nya programversioner
Nybörjare
Nyckelbegrepp
Nätverk
Ob-tid 1
Ob-tid 2
Ob-tid 3
Obetalt semesteruttag
Objektnummer
Objektnummerserie
Offert
Offertnr
Offertnummer
Offertserie
Olivetti xp-serie
Olivetti-datorer
Omkostnadsbokföres
Omvänd video
Operativsystem
Operativsystemet
Operatör
Operatören
Operatörer
Operatörsberoende
Operatörsnivå
Ord och begrepp
Ordbok
Order
Orderbekräftelse
Ordererkännande
Orderhuvud
Ordermodul
Ordernr
Ordernummer
Orderrabatt
Orderrabatter
Orderrad
Orderrader
Orderstock
Orderstocken
Ordertyp
Ordertyper
Orderutskrift
Ordervärdesgränser
Ordervärdesrabatt
Otillåtna tecken
Packantal
Packsedel
Password
Pc-it
Pc-micro/it
Period
Perioden
Personliga snabbval
Personliga startinslag
Pg
Piltangent
Piltangenter
Piltangenterna
Planeringsansvarig
Plocksedel
Portnamn
Pos = utskriftsordning
Postens företagspaket
Poster
Posttyp
Posttyper
Preliminär skatt
Presentation av brytnivåer
Presentation vid sidbyte
Presentationsgrafik
Primära register
Primära registret
Primärminne
Primärt register
Printer -p/usr/admix/bin/lpx
Priskod
Priskurs
Prislista
Process
Produktionsorder
Professionell
Prognosvikt
Program
Programgaranti
Programmeringsspråk
Projekt
Protokoll
Ptd
Pull down menue
Rabatt
Rabattmatris
Rabattregister
Radrabatt 1
Radrabatt 2
Radrabatter
Rapport
Rapporten
Rapporter
Rapportgenerator
Rapportgeneratorn
Rapportkalkylen
Rapportkalkyler
Register
Registerfält
Registernamn
Registerpost
Registervård
Registret
Representation
Reserverat antal
Restid 1
Restid 2
Restorder
Return
Returorder
Reverse video
Root
Rubrik
Rubriker
Rubriktext
Rubriktext
Rullgardiner
Rullgardinsmeny
Rutin
Rutinen
Rutiner
Räkenskapsår
Räntefaktura
Ränteförmån
S = skattepliktigt
S8000-32
Samtidiga presentationer
Sco unix 3.2
Sco unix-386
Sco xenix 2.3.1
Sco xenix 2.3.2
Sco xenix 2.3.3
Sco xenix-286
Sco xenix-386
Sekundära register
Sekundärminne
Sekundärregister
Sekundärt register
Sekvensnr
Sekvensnummer
Semesterersättning vid upphörd anställning
Semesterlön fabriks
Semesterlön kollektiv
Semesterlön tjänstemän
Semestertillägg (tillägg till månadslön)
Server
Servern
Setuid=root
Shared memory
Sida
Sidbrytning
Sidbyte
Sidmatning
Sjukdom dag 1-3
Sjukdom fr.o.m. dag 4
Ska denna rutin startas
Ska konteringsbegrepp skrivas
Skapa direktval
Skriv meddelande
Skriv ut register
Skrivare
Skrivarhantering
Skrivarkö
Skrivarnamn
Slaskunderlittera
Snabbval utan ingångsvärde
Snabbval
Snittpris inpris
Som en finess i admix
Spara inslagsfält
Sparade dagar
Specialkoder
Specifika underlittera
Specifikt underlittera
Språk
Språkkod
Standard input
Standardskrivare
Standardsystem
Standardtextmall början
Standardtextmall slutet
Standardtextmall
Startinslag lagras från gång till gång
Startinslag skrivs ut som första sida på rapporten
Startinslag
Startparametrar
Statistik
Statistikartikel
Status i admix
Struktur
Summeringsrad
Sun sparc-modeller
Sun-datorer
Sunos 4.1.1
Systemadministratör
Systemadministratören
Systemansvarig
Systemdrift
Säkerhetsnivån
Säljare
Sökbegrepp
T = typ
Ta bort register
Tabulator
Tantiem
Tcp-port
Tcp/ip
Telefonstöd
Termcap
Terminal
Terminalbeskrivning
Terminalbild
Terminalemulator
Terminalen
Terminaler
Terminalport
Terminalskrivare
Terminaltyper
Text
Textfönster
Tidsregistrering
Tidsregistreringen
Till meny
Till utskriftskö
Tillfällig artikel
Tillverkad artikel
Tillverkningsorder
Tillägg för timlöneuträkning elektriker
Timbank
Timbanksgräns
Timtyp
Titta i register
Tjänstledigt
Traktamenten endag avseende förrättning under 1990
Traktamenten endag
Traktamenten korttid avseende förrättning under 1990
Traktamenten korttid
Traktamenten långtid avseende förrättning under 1990
Traktamenten långtid
Traktamenten utrikes avseende förrättning under 1990
Traktamenten utrikes
Transaktionsfil
Transaktionsregister
Transfil
Transregister
Ulimit
Undantag för brytning
Underhåll av systemet
Underhållsavtal
Underlag
Underlittera
Underlitterapris
Understrykning/bindestreck
Unisys pw-serie
Unisys u5000-2.01
Unisys u5000-3.00.01
Unisys u5000-serie
Unisys u6000-serie
Unisys unix-5000
Unisys unix-6000
Unisys unix-u6000-3.00.11.14
Unisys unix-u6000-i386-1.1.1
Unisys-datorer
Unix köhantering
Unix shell
Unix
Unixkoppling
Uppdateras
Uppdatering
Uppdrag
Uppåtpil
Urvalskriterier
Utbildning
Utgående modell
Utgående unix-version
Utläggstyp
Utläggstyper
Utpris 1
Utpris 2
Utpris 3
Utskrift och arbetssätt
Utskrift
Utskriftsfält
Utskriftsintervall
Utskriftskolumner
Utskriftskö
Uttagen kompledighet
Uttagna dagar
Val av kolumner
Val av nytt rapportnamn
Valuta
Valutakurs
Vanlig order
Vecka
Veckoleveransorder
Veckomatris
Ver.nr
Verifikat
Verifikation
Verifikationsnr
Verifikationsnummer
Verifikationsserier
Verifikatnr
Vertikalformat
Visa på terminal
Vt100
Vt220
Vutil -check
Vutil -extract
Vutil -info
Vutil -load
Vutil -rebuild
Vutil -unload
Välj ordningföljd för de utskriftskolumner som önskas.
Välj rapport
Välj tidigare rapport
Välj vid uppstart
Vänsterpil
Vår referens
Xterm
Zilog-datorer
Ändra storlek
Ändringsprogrammering
Övertid 1
Övertid 2
Övertidstillägg-1
Övertidstillägg-2
Övrig resersättning
Övriga avdrag
Övriga naturaförmåner
Övriga tillägg
Ål/ås/ml/tl/bl
År/månad tabell
Året
Årsnollställning
Årsrullning
Åtd
Återställ bild
Återställ fält
Åtkomsten av den