Standardsystem

Med standardsystem avses ett administrativt system som har gemensamma källkoder för olika datorer för olika företag.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)