Env code-set

"CODE-SET": Namn på teckenrepresentation som an- vänds.

F.n. finns "DOS-IBM" och "ISO8859" i adMix. Standardvärde är "ascii7".

Se: Understrykning/bindestreck

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)