Grundvärden i unix

Detta val visar olika variabler som utnyttjas av adMix.

Innehållet i denna typ av variabler bestäms innan adMix startas.

Se: environment

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)