Annan skrivare

Med "annan skrivare" avses en skrivare som inte finns inlagd med namn i adMix.

En sådan skrivare kan utnyttjas genom att dess namn anges.

Skrivaren måste finns i UNIX köhantering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)