Nybörjare

Denna nivå är lämplig för dem som har känner sig osäkra på hur systemet eller delar av det fungerar eller bara vill vara säker på att möjligheterna i det utnyttjas på ett bra sätt.

Större delen av referenstexten ligger på denna nivå.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)