Första gången

Denna hjälptextnivå är som namnet antyder avsedd för förstagångsanvändare.

Men även vana operatörer bör någon gång titta på vad som finns på denna nivå - kanske vissa frågor kan besvaras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)