Godkända datormodeller

De datormodeller som visas i denna förteckning gör inga anspråk på att vara komplett. adMix kan vanligtvis installeras på en godtycklig datormodell ur en tillverkares UNIX-sortiment.

Saknas en viss modell i denna förteckning är det emellertid viktigt att bekräfta att adMix kan ut- nyttjas på denna modell.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)