S8000-32

Denna maskin baseras på processor WE32100 som även finns i ATT 3b2.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)