Pc-it

Modellen baseras på processor 80286 där det inte längre går att ge ett fullständigt stöd.

Anledningen är att processorn är föråldrad vad gäller pris/prestanda.

Tills vidare gäller emellertid att stöd för adMix applikationer fortfarande ges.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)