Intäktsfört

Intäktsförning innebär att en tidigare registrerad transaktion avseende tid eller utlägg, ändras i samband med fakturainiti- ering så att beloppet som skall faktureras ökas. Detta belopp redovisas i ett eget saldo i uppdraget.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)