Kolumner som ska kalkyleras

Ange kolumnnummer för de kalkyler som ska göras.

Själva kalkylen specificeras senare.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)