Diverse övriga layoutmässiga val

Diverse val som t.ex nollundertryckning och minimering av fältlängd.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)